Świadczenia Rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE I DOBRY START

Poprawiono: środa, 22, styczeń 2020 Opublikowano: czwartek, 06, czerwiec 2013

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu realizuje świadczenia dla mieszkańców Lubonia.

Osoby zamieszkujące w Luboniu, a zameldowane w innej gminie lub nie posiadające meldunku, przy złożeniu wniosku są zobowiązane złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i braku wypłat wnioskowanych świadczeń z innych gmin.

 

Oświadczenie można złożyć w oparciu o zamieszczony wzór:


imię i nazwisko ...............................................................

adres zamieszkania [pobytu] .............................................

adres zameldowania [jeśli inny niż adres zamieszkania] .............

 

  • ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH, ALIMENTACYJNYCH NA ŻADNE Z MOICH DZIECI.

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAŁAM (-EM) W INNEJ GMINIE WYPRAWKI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU DOBRY START.

JESTEM ŚWIADOMA / ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA

 

data i podpis ..............................................................

 

 

 

Świadczenia przyznawane są na wniosek.

W formie papierowej wnioski można składać w godzinach funkcjonowania biura podawczego, tj. w poniedziałki 10-18, a od wtorku do piątku w godzinach  7-15.


W formie elektronicznej
wnioski mogą być składane za pomocą systemu teleinformatycznego:

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (EMPATIA) - potrzebny jest profil zaufany lub e- dowód osobisty;

2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - potrzebny jest profil zaufany;

3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

 

Dla zainteresowanych profilem zaufanym:  https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

WYPŁATY

Wypłaty świadczeń będą odbywały się zgodnie z wydaną decyzją, tj. do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Zasada nie obowiązuje w okresie przejściowym - czyli w okresie przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 Świadczenia rodzinne, czyli:

  • zasiłki rodzinne z dodatkami,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka [becikowe],
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • specjlany zasiłek opiekuńczy

 są realizowane przez tutejszy Ośrodek na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i rozporządzenie dot. postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. 

 

 

Teksty aktów prawnych dostępne są m.in. na stronie sejmu:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf

 

Ustawa i rozporządzenie dot. zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001466/O/D20171466.pdf

 

 

Swiadczenia wychowawcze [500+] realizowane sa w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i rozporządzenie dot. postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze.

 

Ustawa i rozporządzenie dot. świadczeń wychowawczych [500+]

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000195/U/D20160195Lj.pdf

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001465/O/D20171465.pdf

 

 

 

Świadczenie Dobry Strat jest realizowane w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzenie dot. realizacji progrmu Dobry Start.

 

Ustawa i rozporządzenie w sprawie programu Dobry Start

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111490887/U/D20110887Lj.pdf     

art. 187a ustawy

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001061/O/D20181061.pdf

 

 

 

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań