Świadczenia Rodzinne

PLIKI DO POBRANIA - WNIOSKI, DRUKI... [aktualizacja sierpień 2017r]

PONIŻSZE DRUKI OBOWIĄZUJĄ W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM, KTÓRY W PRZYPADKU:

świadczeń wychowawczych (500+) rozpoczyna się  1.października 2017roku,
a w przypadku świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia sie dziecka (becikowego) - 1.listopada 2017roku.

W razie wątpliwości można się skontaktować z MOPS Luboń telefonicznie 61 8105 085 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

UWAGA!
Rodzice zameldowani poza Luboniem niezależnie od tego czy we wniosku występują jako wnioskodawca czy jako członek rodziny proszeni są o złożenie odręcznie napisanego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i potwierdzenie, że nie składają wniosku w innej gminie,według poniższego wzoru:

imię i nazwisko
adres zamieszkania
adres zameldowania

 

OŚWIADCZENIE

 ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ I  NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE:

 tu należy wpisać świadczenie  o jakie ubiegacie sie Państwo w tutejszym Ośrodku

 na dziecko / dzieci: ........................................................urodzone: ...............


 Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

data i podpis składającego Oświadczenie

 

WZORY WNIOSKÓW I DRUKÓW

1. WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE [500+]

2. Świadczenie wychowawcze - załącznik 01 [dochody nieopodatkowane]

3. świadczenie wychowawcze [500+] - załącznik 03 [gospodarstwo rolne]

4. świadczenie wychowawcze [500+] - załącznik 04 [ubezpieczenie zdrowotne - KRUS]

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dot. zasiłku rodzinnego

6. Informacja o ochronie danych osobowych dot. świadczenia wychowawczego

7. WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY

8. zasiłek rodzinny; załacznik 05 [dochody nieopodatkowane]

9. zasiłek rodzinny; załacznik 06 [ubezpieczenie zdrowotne - KRUS]

10. zasiłek rodzinny; załącznik 07 [gospodarstwo rolne]

11. zasiłek rodzinny; załącznik 10 [dot. urlopu wychowawczego]

12. zasiłek rodzinny; załącznik 12 [tymczasowe zameldowanie ucznia]

13. zasiłek rodzinny; załacznik 08 [dot. urlopu wychowawczego}

14. Zaświadczenie lekarskie [dot. "beciowego" i ustawy "za życiem"]

15. WNIOSEK O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIE DZIECKA [BECIKOWE]

16. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka - załącznik [dla rodziny wielodzietnej]

17. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia sie dziecka - załącznik [ubezpieczenie zdrowotne KRUS]

18. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia sie dziecka - załącznik [dochody nieopodatkowane]

19. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia sie dziecka - załącznik [gospodarstwo rolne]

20. Dokumenty ogólne - numer konta - oświadczenie składane w przypadku zmiany formy płatności

21. Dokumenty ogólne - oświadczenie wnioskodawcy i drugiego rodzica o miejscu zamieszkania


22. Świadczenie pięlęgnacyjne / Zasiłek specjalny opiekuńczy - załącznik dot. składek zdrowotnych

23. WNIOSEK O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

24. WNIOSEK  O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA "ZA ŻYCIEM"

25. Oświadczenie o uzyskaniu / utracie dochodów

26. Świadczenie pielęgnacyjne - załącznik dot. opieki instytycjonalnej

 

 

 

 

 

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań