Świadczenia Rodzinne

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie Rodzicielskie

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia- świadczenie rodzicielskie. Będzie ono przysługiwać osobom, które urodziły albo przysposobiły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Czytaj więcej: ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań