Świadczenia Rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE I DOBRY START

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu realizuje świadczenia dla mieszkańców Lubonia.

Osoby zamieszkujące w Luboniu, a zameldowane w innej gminie lub nie posiadające meldunku, przy złożeniu wniosku są zobowiązane złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i braku wypłat wnioskowanych świadczeń z innych gmin.

 

 

Teksty aktów prawnych dostępne są m.in. na stronie sejmu:  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf

 

Ustawa i rozporządzenie dot. zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20032282255/U/D20032255Lj.pdf

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001466/O/D20171466.pdf

 

 

Swiadczenia wychowawcze [500+] realizowane sa w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i rozporządzenie dot. postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze.

 

Ustawa i rozporządzenie dot. świadczeń wychowawczych [500+]

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000195/U/D20160195Lj.pdf

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001465/O/D20171465.pdf

 

 

 

Świadczenie Dobry Strat jest realizowane w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzenie dot. realizacji progrmu Dobry Start.

 

Ustawa i rozporządzenie w sprawie programu Dobry Start

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111490887/U/D20110887Lj.pdf     

art. 187a ustawy

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001061/O/D20181061.pdf

 

 

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY NA STRONĘ BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ MOPS LUBOŃ:

https://www.bip.mops.lubon.pl/

 

NA NASZEJ STRONIE BIP MOŻNA ZNALEŹĆ INFORMACJE O OBSŁUGIWANYCH ŚWIADCZENIACH, WZORY WNIOSKÓW, INFORMACJE O NUMERACH TELEFONÓW I ADRESACH E-MAIL DO POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIKÓW MOPS LUBOŃ.

 

 

Więcej artykułów…

  1. TERMINY
© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań