Fundusz alimentacyjny

PLIKI DO POBRANIA - WNIOSKI, DRUKI... [aktualizacja sierpień 2017r]

Poniższe druki obowiązują w nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się 1.10.2017r

 W wykazie nie ma druków na aktualny okres zasiłkowy. Osoby, które chcą ubiegać sie o świadczenia na kończący sie okres zasiłkowy mogą:
- pobrać druki ze stronu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
-lub pobrać  w wersji parpierowej bezpośrednio w MOPS,
- albo zwrócić się o wersję elektroniczną wniosku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z zaznaczeniem o jakie świadczenie chcą się Państwo ubiegać.

 

UWAGA!

Rodzice zameldowani poza Luboniem niezależnie od tego czy we wniosku występują jako wnioskodawca czy jako członek rodziny proszeni są o złożenie odręcznie napisanego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i potwierdzenie, że nie składają wniosku w innej gminie,według poniższego wzoru:

 

imię i nazwisko
adres zamieszkania

adres zameldowania

OŚWIADCZENIE

ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ
NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE:

 

na dziecko / dzieci:

........................................................urodzone: ...............

Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 data i podpis składającego Oświadczenie

 

 

 

 

1. Wniosek

2. ZFA- oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji

3. Oświadczenie 03 [dochody nieopodatkowane]

4. Oświadczenie 04 [ubezpieczenie zdrowotne - KRUS]

5. Oświadczenie 05 [gospodarstwo rolne]

6. Oświadczenie 06 [dot. bezskuteczności egzekucji alimentów]

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań