Fundusz alimentacyjny

Uprawnieni

Poprawiono: czwartek, 23, styczeń 2020 Opublikowano: piątek, 08, styczeń 2016

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sądu, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują osobie uprawnionej:

  1. do ukończenia 18 roku życia;
  2. do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jedna nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
  3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Świadczenia pomocy osobom uprawnionym do alimentów przysługują jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto kwoty 800,00 zł.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są realizowane w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i rozporządzenie dot. postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20071921378/U/D20071378Lj.pdf

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001467/O/D20171467.pdf

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań