Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Poprawiono: piątek, 12, kwiecień 2019 Opublikowano: niedziela, 18, styczeń 2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu realizuje zadania ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytuły wykonawczego jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu realizuje świadczenia dla mieszkańców Lubonia.

Osoby zamieszkujące w Luboniu, a zameldowane w innej gminie lub nie posiadające meldunku, przy złożeniu wniosku są zobowiązane złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Lubonia i braku wypłat wnioskowanych świadczeń z innych gmin.

Oświadczenie można złożyć w oparciu o zamieszczony wzór:

imię i nazwisko ...............................................................

adres zamieszkania [pobytu] .............................................

adres zameldowania [jeśli inny niż adres zamieszkania] .............

  • ZAMIESZKUJĘ NA TERENIE GMINY LUBOŃ

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAM W INNEJ GMINIE ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, RODZINNYCH, PIELĘGNACYJNYCH, ALIMENTACYJNYCH NA ŻADNE Z MOICH DZIECI.

  • NIE UBIEGAŁAM(-EM) SIĘ I NIE POBIERAŁAM (-EM) W INNEJ GMINIE WYPRAWKI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU DOBRY START.

JESTEM ŚWIADOMA / ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA

data i podpis ..............................................................

 

 

 

Świadczenia przyznawane są na wniosek.

W formie papierowej wnioski można składać w godzinach funkcjonowania biura podawczego, tj. w poniedziałki 10-18, a od wtorku do piątku w godzinach  7-15.

 

W formie elektronicznej wnioski mogą być składane za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (EMPATIA) - potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód osobisty.

 

 

 

Dla zainteresowanych profilem zaufanym:  https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

Tekst ustawy znajdziecie Państwo tu:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/670/1

 

Tekst rozporządzenia w sprawie postepowania dot. przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajdziecie Państwo tu:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001467/O/D20171467.pdf

 

 

 

 

 

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań