Dodatki Mieszkaniowe

wnioski-zaświadczenie

Data ……………………………

……………………………………..

Nazwa firmy (pieczątka)

ZAŚWIADCZENIE

 

Zaświadcza się, że Pan (i)……………………………………………………...……………………………………….

zamieszkały (a) ………………………………………………………………….…………………………………….

jest zatrudniony (a) w firmie…………………………………………………………………………………………..

na stanowisku …………………………………………………………………………………………………………..

w wymiarze …………………………………………………………….……………………………………..…...etatu

w okresie od ……………………………..…….. do …………….........…….…….. osiągnął (a) następujący dochód:

 

 

 

Miesiąc

1

 

Przychód

2

Koszty uzyskania przychodu

3

Kwota składek na ubezpieczenie społeczne

4

 

Dochód

1-(2+3)=4

 

 

 

Zasiłki chorobowe

 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………

(pieczątka i podpis)

 

 

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań