Dodatki Mieszkaniowe

Uprawnieni do dodatku energetycznego

Uprawnieni do dodatku energetycznego

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU    ENERGETYCZNEGO

  • - przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
    - posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
    - zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej
  • Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO obowiązująca od dnia 1 maja 2017r do dnia 30 kwietnia 2018r wynosi:

- 11,22 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
- 15,58 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
- 18,70 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań