Dodatki Mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznek realizuje dodakti mieszkaniowe jako zadania własne gminy zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego i będącej stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań