Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

WNIOSKI ELEKTRONICZNE

Poprawiono: wtorek, 02, lipiec 2019 Opublikowano: wtorek, 02, lipiec 2019
UWAGA!
 
 
Szanowni Państwo, informujemy, że w formie elektronicznej wnioski mogą być składane  za pomocą systemu teleinformatycznego:

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (EMPATIA) - potrzebny jest profil zaufany lub e- dowód osobisty;

2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - potrzebny jest profil zaufany;

3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Dla zainteresowanych profilem zaufanym:  https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań