Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

INFORMACJA - DANE OSOBOWE W PROGRAMIE POPŻ

Poprawiono: wtorek, 05, marzec 2019 Opublikowano: środa, 30, maj 2018

logo-na-stronę-internetową

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:
    • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
    • Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Borówki 6
    • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Luboniu przy ul. Źródlana 1
realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:
    1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
    2. dochód osoby i rodziny;
    3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.
WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań