Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

Nowy projekt w MOPS

Poprawiono: wtorek, 05, marzec 2019 Opublikowano: wtorek, 06, czerwiec 2017

SZANOWNI PAŃSTWO,

GMINA LUBOŃ / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBONIU PRZYSTĄPIŁ DO REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH WSPIERAJACYCH RODZINĘ I RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ NA TERENIE MOF POZNANIA.
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014 – 2020.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI: 13 363 750, 30 zł. DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UNII EUROPEJSKIEJ WYNOSI: 12 694 511,48 zł.

Projekt zaplanowany na okres 34 miesięcy (od 1.03.2017r do 29.02.2020r.). Kwota dofinansowania dla naszego miasta wynosi 448 439,40 zł
Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Poznań, natomiast gmina Luboń jednym z 15 partnerów.
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Lubonia.
W ramach dostępnych na terenie Lubonia usług beneficjenci projektu mogą uzyskać
następujące wsparcie:

asystenta rodziny
wspiera rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej

poradnictwo psychologiczne dla rodzin w kryzysie
obejmuje realizację usług psychologicznych, w tym spotkania indywidualne i grupowe dla osób i rodzin z problemem opiekuńczo – wychowawczym, terapię rodzinną. Celem spotkań grupowych jest między innymi nabycie umiejętności personalnych i
rodzicielsko - wychowawczych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania trudności życiowych, nabycie umiejętności komunikowania i skutecznego porozumiewania się, rozpoznanie i umiejętność wykorzystania własnego potencjału.

trener umiejętności funkcjonowania w rodzinie dla rodzin w kryzysie
obejmuje realizację poradnictwa rodzinnego indywidualnego bądź z całą rodziną z zakresu problemów opiekuńczo – wychowawczych. Celem spotkań jest rozwijanie kompetencji rodziców i opiekunów oraz zrozumienie mechanizmów postępowania dzieci, a w konsekwencji lepsze radzenie sobie z procesem wychowawczym. Przekazana praktyczna wiedza ma doprowadzić do nabycia przez rodziny z problemami konkretnych umiejętności przydatnych w sytuacjach życia rodzinnego i szkolnego.

specjalista do spraw przemocy dla rodzin w kryzysie
obejmuje realizację usług psychologicznych obejmujących spotkania indywidualne
dla ofiar przemocy domowej w zakresie: rozpoznania sytuacji ofiar przemocy w rodzinie i opracowania planu pomocy, wspierania w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie, prowadzenia terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie. Specjalista ten oferuje także pomoc dla sprawców przemocy.

Wszystkie spotkania indywidualne i zajęcia odbywają się
na terenie gminy Luboń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu, ul. Źródlana 1 już od 1 czerwca 2017 roku
Udział w projekcie jest bezpłatny
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z MOPS Luboń,
numer tel. 61 8105 085 ; 695 555 481 (Justyna Juskowiak)
skrzynka pocztowa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań