Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

Darmowa Pomoc Prawna

W 2017r nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (pok. nr 11 na parterze) w następujące dni:

Poniedziałek od 14.00 do 18.00

Wtorek od 11.00 do 15.00

Środa od 14.00 do 18.00

Czwartek, Piątek  od 10.00 do 14.00

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy:

 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

 • kombatanci,

 • weterani,

 • osoby, które nie ukończyły 26 lat,

 • osoby, które ukończyły 65 lat,

 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

 • kobiety w ciąży

WAŻNE: Uprawnienie należy poświadczyć stosownie przez zaświadczenie, legitymację czy dokument tożsamości bądź jak w przypadku osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą, klęską czy awarią techniczną należy złożyć oświadczenie.

Jaką pomoc można otrzymać:

 • informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;

 • propozycje sposobu rozwiązania problemu prawnego;

 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (poza pismami procesowymi w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pismami w postępowaniu sądowo-administracyjnym, ponieważ  w takim przypadku osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);

 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakich spraw pomoc prawna nie dotyczy:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

© 2011 Miejski ośrodek pomocy społecznej w Luboniu.
By: Fresh Joomla templates
Wspiera: Firma informatyczna Poznań SupportIT, Naprawa komputerów Poznań